Nasz Zespół

Nasz zespół chirurgów weterynaryjnych od momentu ukończenia studiów nieprzerwanie wykonuje zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii miękkiej, ortopedii i artroskopii. Prowadzą własne praktyki weterynaryjne, ale niespełna 10 lat temu podjęli współpracę, która trwa do dziś.

  • dr nauk wet. Przemysław Szałecki
  • lek. wet. Michał Dąbrowski
  • lek. wet. Katarzyna Drągowska

//artrowet.pl/wp-content/uploads/2016/12/14.jpg

dr nauk wet. Przemysław Szałecki

Przygodę z weterynarią rozpoczął w 1990 r nauką w Technikum Weterynaryjnym we Wrześni. Studia ukończył w 2001 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Od 2001 roku rozpoczął studia doktoranckie w Klinice Chirurgii i Rentgenologii tamtejszego wydziału. Pod opieką świetnego chirurga i ortopedy prof. dr hab. Zbigniewa Adamiaka uczestniczył w pracach badawczych nad opracowaniem metody przeszczepiania autologicznych i allogenicznych implantów chrzęstno-kostnych z zastosowaniem techniki mozaikoplastyki, które obecnie stanowią najnowocześniejszy kierunek leczenia schorzeń chrząstki stawowej. W latach studiów doktoranckich czynnie uczestniczył w pracy Kliniki Chirurgii i dydaktyce, zajmując się technikami nowoczesnego obrazowania narządów wewnętrznych, tj. laparoskopią, cystoskopią, artroskopią i przede wszystkim torakoskopią. Ta ostatnia metoda wideoendoskopii stała się tematem przewodnim pracy doktorskiej. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2005 roku. Zarówno w trakcie doktoratu jak i po, ukończył wiele kursów doszkalających, głównie w zakresie wykorzystania badań dodatkowych w weterynarii : usg, rtg, endoskopii, użycia laserów biostymulujących, uczestniczył w niezliczonych sympozjach, konferencjach i warsztatach poświęconych różnorodnej problematyce chorób psów i kotów. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji z dziedziny chirurgii i ortopedii weterynaryjnej. Prowadzi Przychodnie Weterynaryjne "Cztery Łapy" w Wołominie i Piastowie oraz jest współwłaścicielem Gabinetu Weterynaryjnego Wetmedicor w Ząbkach. W tych placówkach pracuje jako chirurg i ortopeda.

.

//artrowet.pl/wp-content/uploads/2016/11/slide-2.png

lek. wet. Michał Dąbrowski

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2012 roku, Doświadczenie zawodowe zdobywał na praktykach i stażach w wielu klinikach w Polsce i zagranicą, m.in. w Klinice Chorób Psów i Kotów na Uniwersytecie Weterynaryjnym i Farmaceutycznym w Brnie (Czechy), Klinice Dierenkliniek de Bosdreef CVBA w Moerbeke-Waas (Belgia), W latach 2013-2016 asystent w Zakładzie Rozrodu Zwierząt SGGW, gdzie zajmował się pracą kliniczną, dydaktyczną i naukową. Od 2013 roku przeprowadza zabiegi chirurgiczne w kilku renomowanych stołecznych lecznicach weterynaryjnych. Od 2014 roku właściciel Przychodni Weterynaryjnej Przy Orlej w Ząbkach, gdzie wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii miękkiej i ortopedii. W 2020 roku ukończył Studia Specjalizacyjne z chirurgii weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczestniczył w wielu kursach weterynaryjnych o tematyce chirurgicznej i ortopedycznej. Współprowadził cykl szkoleń dla lekarzy weterynarii z podstaw osteosyntezy kości długich u psów i kotów

.

//artrowet.pl/wp-content/uploads/2016/12/wellness-care.png

lek. wet. Katarzyna Drągowska

Anestezjolog weterynaryjny